Därför betalar pensionärer mer

Därför betalar pensionärer merDet kan verka konstigt att skatten på pension är högre än skatten på lön. Och det är det också! Sverige är ett av få länder i världen som beskattar pensionärer högre än löntagare. Pension är inget annat än uppskjuten lön och därför så borde självklart skatten vara densamma.

Anledningen till att det blivit så här är att alliansregeringen genomförde riktade skattesänkningar till de som jobbar, via det så kallade jobbskatteavdraget. Alliansregeringen kompenserade delvis Sveriges seniorer genom att i fem omgångar åren 2006-2014 förstärka grundavdraget för personer som vid årets början är över 65 år fyllda. Den rödgröna regeringen har från och med den 1 januari 2016 tagit bort pensionärsskatten för de med lägst inkomster och även sänkt skatten en aning för pensionärer med inkomster upp till ca 17 000 kr/månaden*. Men faktum kvarstår – merparten av Sveriges pensionärer fortsätter att straffbeskattas.

Samtidigt lever många pensionärer i Sverige med väldigt knappa marginaler. Nästan var femte person 65 år och äldre lever idag på inkomster som ligger under EU:s gräns för risk för fattigdom** för Sverige. Vi tycker det är självklart att skattegapet mellan löntagare och pensionärer stängs. Trots att var fjärde väljare är över 65 så har varken regeringen eller oppositionen i sin helhet lovat att helt avskaffa pensionärsskatten under mandatperioden. Det kan vi inte tolerera. Det är hög tid att pensionärsskatten tas bort!

*Regeringen påstod tidigare felaktigt att skatten sänkts för pensionärer med pensionsinkomster upp till 20 000 kr i månaden. Pensionärer med inkomster mellan 17 617 och 20 000 i månader har istället fått höjd skatt 2016. Läs mer här

**At-risk-of-poverty rate, Eurostat (2015)