Därför betalar pensionärer mer

Därför betalar pensionärer merDet kan verka konstigt att skatten på pension är högre än skatten på lön. Och det är det också! Sverige är ett av få länder i världen som beskattar pensionärer högre än löntagare. Pension är inget annat än uppskjuten lön och därför så borde självklart skatten vara densamma.

Anledningen till att det blivit så här är att alliansregeringen genomförde riktade skattesänkningar till de som jobbar, via det så kallade jobbskatteavdraget. Alliansregeringen sänkte därefter skatten på pensioner i fem omgångar åren 2006-2014 genom att förstärka grundavdraget för personer som vid årets början är över 65 år fyllda. Den rödgröna regeringen har arbetat för att stegvis ta bort pensionärsskatten. Från och med den 1 januari 2016 tog de bort pensionärsskatten för de med lägst inkomster och sänkte även skatten en aning för pensionärer med inkomster upp till ca 17 000 kr/månaden*. Under 2017 har regeringen annonserat ytterligare sänkningar av pensionärsskatten. I höstbudgeten utlovade de 4,4 miljarder kronor till sänkt pensionärsskatt 2018, vilket övriga partier ställer sig bakom. Regeringen aviserade även att pensionärsskatten ska tas bort helt till år 2020. Men Sveriges pensionärer kan inte räkna hem skattesänkningen ännu. Det saknas en konkret plan för hur sänkningarna ska gå till. Ungefär hälften av Sveriges pensionärer straffbeskattas fortfarande

Samtidigt lever många pensionärer i Sverige med väldigt knappa marginaler. 16,8 procent, eller 328 000 personer, av de som är 65 år och äldre lever idag på inkomster som ligger under EU:s gräns för risk för fattigdom** för Sverige. Vi tycker det är självklart att skattegapet mellan löntagare och pensionärer stängs, helst under den här mandatperioden. Politikerna måste gå från ord till handling. Det är hög tid att pensionärsskatten tas bort!

*Regeringen påstod tidigare felaktigt att skatten sänkts för pensionärer med pensionsinkomster upp till 20 000 kr i månaden. Pensionärer med inkomster mellan 17 617 och 20 000 i månader har istället fått höjd skatt 2016. Läs mer här

**At-risk-of-poverty rate, Eurostat (2016)